Erfarenhet i Mängd

Ett ömsesidigt lyckat samarbete handlar både att agera rätt och att mängda rätt. Därför är kalkylen en av våra grundläggande styrkor för framgångsrika samarbeten, det är där allt börjar och det är i regel dit vi återvänder. Erfarenheten i vår kalkyl ger trygghet. När det är som svårast att veta/se….