MåleriCenter erbjuder helhetslösningar inom måleri. Vi täcker hela skalan av
tjänster och kunder. Vi gör kvalificerade kalkyler i stora, komplexa projekt och
vi arbetar i hyresgästers hem på uppdrag av fastighetsägare.

I vår verksamhet fokuserar vi på kund- och medarbetarvärden som ger resultat
och som är sunda. Värden som kanske inte alltid syns på ytan fast som är avgörande
för goda och långsiktiga samarbeten.

Erfarenhet i Mängd

Ett ömsesidigt lyckat samarbete handlar både om att tänka rätt och att mängda rätt, även i de mest svårlästa lägena.
Tack vare många år i branschen i de flesta lägena har vi samlat erfarenhet i mängd.

Så även när det verkar som svårast tänker vi i mängd.

Tid för kvalitet 

Vi lägger mycket tid för att vara på topp med våra kvalitetssäkringar Målarmästarnas miljö-, kvalitets- och arbetsmiljösystem. Vårt engagemang i detta arbete ger de bästa förutsättningarna för att det har en verklig effekt i vardagen, både för vår omgivning, personal och för vår kund.

Färggrann kommunikation

Alla våra åtaganden involverar flera företag och människor. Information, dokumentation och förändringar i förutsättningar är en naturlig del i våra uppdrag. Därför jobbar vi med både programvaror och kommunikationskanaler så att alla parter är med i realtid, oavsett vem eller var de är.

Muskler för det stora

Vår erfarenhet och kompetenssammansättning gör att vi jobbar på stora entreprenader med byggaren, fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen som uppdragsgivare. Det kräver både organisation, specifika kompetenser, logistik samt förmågan att integrera och samarbeta med andra yrkesgrupper. Vi både gillar och har muskler för det stora!

Ödmjukhet för det lilla

Vår kund har ofta sin hyresgäst boende eller kund verksam i de lokaler som vi ska utföra vårt arbete. Det kan avse butiker i kommersiella fastigheter eller i människors vardag och hem. Här krävs det inte bara målarkunskaper utan en stor ödmjukhet för det lilla. MåleriCenter har musklerna för det stora och ödmjukheten för det lilla.

Service för effektivitet

Det blir aldrig precis som man har planerat, eller hur? Vårt serviceteam har som uppgift att serva vår organisation så att det aldrig står stilla. Effektivitet, logistik och en serviceinriktad organisation både internt och externt ger kostnadseffektiva lösningar utförda i tid.
Effektiv service är vårt eget signum!

Personal som passar in

Alla som jobbar på MåleriCenter kan sin del och alla gör sin del, det är både en förutsättning och en styrka som håller ihop oss. Vi är alla egna och tillsammans blir vi en helhet!

Miljö för uthållighet

Vi bryr oss om miljön både för dagen och för morgondagen. Att värna om miljön handlar både om vår omgivning och om arbetsmiljön för våra medarbetare. Såväl som vår kunds miljö, i hemmet eller på entreprenaden.

MåleriCenter är ett genuint Västeråsföretag med ett självklart miljötänk på vår hemmaplan.